Friday, December 09, 2005

SIANKU DO BANGSAKU

SIANKU DO BANGSA KU
Pinumosarahan dii: Allan G Dumbong
Yoku, songulun tanak Kadazandusun
Poinsusuai, pasal okudi bangsaku
Doid pointongkop id pomogunan
Nga kumaus oku pasal bangsaku
Kumaus oku tulun ku sondiri
Iti tulun tokou ulak-ulakan tulun suai
Budu ti tulun Kadazandusunkah
"Sanang disusunkah"
Mogiginum nopo ti tulun Kadazandusunkah
Iti Kadazandusun nga "Ph.D" nogikah
Au apandai ti yulun Kadazandusunkah
Au nogi monulung tulun sondiri kah
(om itokou nga koboros nogi miagal dilo somoonu)
Iti noh iti kadazandusun mogipapatai sondiri nopo kah
Otopot nangku gia iti
Intangan tulun suai, aiso miagal diti
Kaus ku do bangsa ku
Soira dii tokou kaanu misompuru
Soira dii tokou do pantagon tulun suai
Soira dii tokotou do au ulakan tulun suai
Soira dii do komogot om agaras tokou
Baino mogisusuwai tawayaan tokou
haro nogi papadagang tanah molohing kumaa tulun suai
Ih tinungkusan tokou au pantangon
Owian tokou moti tanah suwai tadau
Kagagang insan tadau
Mosik mantad todop om aiso no tanah
Om nokopipit no id disan
Miontong tokou nopo diri tanah tokou naanu wokon
Nawansayan walai tangalawa
Molongkolong ngaawi lampung
Nga wokon nodi sanganu
Kaus ku tulunku
Soira tokou ma katama
Soira tokou kiwaro luguan
Lundu momuruan wayaan tokou
Mongoi insan tadau
Koingakakat tokou, pantangon wokon
Om Ounsikou tokou momusoro
Bangsa Tokou sondiri

No comments: