Thursday, December 15, 2005

BOROS KADAZANDUSUN

PERJUANGAN MEMARTABATKAN BAHASA KADAZANDUSUN
Oleh
Allan Dumbong

Bahasa merupakan pengenalan dan asas perpaduan bagi semua kaum. Demikian juga dengan kaum Kadazandusun yang mempunyai bahasanya sendiri iaitu Bahasa Kadazandusun. Bahasa ini adalah identiti bagi sukukaum Kadazandusun. Sekiranya lenyap bahasa maka sesuatu kaum itu juga akan pupus. Dalam bahasa Kadazandusun "Atagak Boros Atagak Nogi Tinaru". Oleh itu, Bahasa Kadazandusun ini haruslah dikembangkan dan dipelihara supaya tidak lenyap.

Bagi mengembangkan dan memelihara bahasa ibunda kaum Kadazandusun ini lenyap maka beberapa usaha telah diambil contohnya Bahasa Kadazandusun ini telah mula diajar di beberapa buah sekolah rendah terpilih untuk projek perintis pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun.

Kurikulum Bersepadu Bahasa Kadazandusun Sekolah Rendah adalah untuk memboleh murid menguasai kemahiran asas berkomunikasi dan memperolehi ilmu serta menghayati dan membanggai bahasa itu.

Pendidikan di negeri Sabah berkembang dengan adanya satu lagi Bahasa diajar dengan rasminya dalam sistem tertentu persekolahan sekolah rendah.

Selain Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA), beberapa badan dan pertubuhan lain juga memainkan peranan penting dalam usaha pengembangan dan pemeliharaan Bahasa Kadazandusun contohnya Kadazandusun Language Foundation ( KLF ), Koisaan Cultural Development Institute ( KDI ), Perpustakaan Negeri Sabah ( PNS ) dan Jabatan pendidikan Negeri Sabah.

Kadazandusun merupakan suku kaum yang terbesar di negeri Sabah. Mereka menuturkan banyak dialek dalam bahasa Kadazandusun. Walaupun terdapat perbezaan ini namun ianya masih dalam rumpun suku kaum Kadazandusun.

Dengan adanya pendidikan Bahasa Kadazandusun di sekolah rendah kini, maka bahasa Kadazandusun ini akan dapat di mertabatkan dan dikekalkan serta dapat dipelihara daripada pupus.
Apakah masa depan bahasa ini? Tepuk dada tanya selera!

1 comment:

ken_rone said...

Bahasa kadazandusun akan lenyap suatu hari nanti, jika tidak ada langkah diambil dgn segera! Kita MESTI pertahankan bahasa kadazandusun. Kini, ramai generasi muda bangsa kadazandusun yang tidak fasih bercakap dalam bahasa ibundanya sendiri. Saya perlukan pertolongan dari pihak-pihak tertentu atau individu untuk membantu saya dalam membuat kajian permasalahan ini. Ini adalah salah satu kajian yang saya sedang buat di USM. sila hantar komen atau maklumat kepada saya ke: ken_rone19@yahoo.com.my